SolarModz Hack Au 6107, Auto nvtt 6107, auto au 6107 full

solarmodz 6107, solarmodz hack au 6107, hack per au 6107, hack del au 6107, solarmodz auto au 6107, hack 5 tim au 6107, hack 1k beat rush 6107, hack 1k 1-2 au 6107, auto ss au 6107, auto ready au 6107, auto space au 6107, auto happy box au 6107, auto bo pass 2 au 6107, auto kill boss au 6107


Download SolarmodzHướng dẫn sử dụng:
- Download Solarmodz về và giải nén được thư mục SolarModz 6107
- Vào trong thư mục vừa giải nén chạy file SolarModz.exe (*Lưu ý: Nếu bạn xài win7 thì click chuột phải vào file SolarModz.exe và Run as administrator...)
- Tick vào tùy chọn chức năng mún hack (bình thường hoặc nvtt)
- Vào game và sử dụng các hotkey ở dưới để bật/ tắt các chức năng

Chức năng và HOTKEY
Hack bình thường:
- CTRL : xHit Beat Rush
- Tự kích hoạt: Hack 5 tim
- F3 : Hack 1k Beat Rush, Hack 1k 1-2
- F4: Đổi sàn lớp học ma
- F4: Hack delete ngược, delete tự do
- F6: Đổi chế độ nhảy
- F9: auto perfect mọi chế độ
- F10: Tự động sẵn sàn - auto ready
- F11: Tự động nhấn space - Auto space
- F12: Tắt các chức năng đã bật
- F9: Tự động kill boss BU, BR
- Tự kích hoạt auto phá pass2
- Tự kích hoạt auto spam chat
- Phím Window trái: Hack tốc độ - hack speed
- Alt : Tự động nhấn phím - auto arrows - auto key
- F5: Tự quay happy box - auto happy box
SolarModz 6107 - Hack au 6107, auto 6107, hack au 6107 full
Hack NVTT hack au 6107 - Auto NVTT Audition:
- F5: Tự làm 1 nvtt
- F6: Tự làm 1 nvtt - oh yeah
- F7: Tự làm tất cả nvtt
- F8: Tự động làm tất cả nvtt có Oh yeah
- F11: Tắt 0s
- F12: Tắt tự động làm nvtt 
SolarModz 6107 - Auto nvtt 6107, hack nvtt 6107 full